Uwaga na dane osobowe!

Zobacz więcej

Uwaga na dane osobowe!

Na pewno zbierasz i przetwarzasz dane osobowe. Dotyczy to zarówno danych pracowników i klientów, które znajdują się w Twoich zasobach, jak i danych użytkowników, którzy logują się na Twojej stronie, zamawiają newsletter czy składają zamówienia.Twoim prawnym obowiązkiem jest dbanie o bezpieczne przechowywanie danych osobowych. – Obok danych takich jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania, […]