E-mail marketingowy słownik

Przy zlecaniu wysyłki mailingów do baz zewnętrznych ważne, żebyś znał wszystkie terminy, jakimi operuje dom mediowy. Poniżej prezentujemy listę najczęściej występujących zwrotów, z jakimi spotkasz się przy współpracy z brokerami.

legalna baza

Adres internetowy

Adres strony internetowej, na który zostanie przeniesiony użytkownik po jego kliknięciu lub wpisaniu w pasek adresu przeglądarki. Zwykle jest wyróżniony w tekście poprzez inny kolor i styl. Składa się zazwyczaj z protokołu (najczęściej http:// lub https:// dla zabezpieczonych stron), hosta/domeny (np. legalnabaza.pl) oraz z opcjonalnej ścieżki (np. /blog), np. http://legalnabaza.pl/blog

Adres IP

Unikatowy numer nadany każdemu urządzeniu podpiętemu do Internetu. Adres IP może być dynamiczny (zmieniać się za każdym razem, gdy wiadomość email wychodzi) albo statyczny (niezmienny). W przypadku wysyłek mailowych lepsze są adresy statyczne, ponieważ dynamiczne są narażone na większe działanie filtrów antyspamowych.

Application Program Interface (API)

Czyli Interfejs programowania aplikacji. Sposób, w który mogą się komunikować dwa programy w celu wymiany danych. W systemach do email marketingu umożliwia ono m.in. dodawanie adresów z zewnętrznych aplikacji czy wysyłanie wiadomości transakcyjnych.

Application Service Provider (ASP)

Czyli Dostawca aplikacji internetowej. Rodzaj usługi internetowej, polegający na wynajmie aplikacji poprzez sieć Internet i powiązanych usług na zasadach dzierżawy. Serwery i oprogramowanie jest utrzymywane w firmie ASP. Klient nie kupuje go na własność, ani nie musi posiadać umiejętności (lub pracowników) do administrowania i konfigurowania. Nie musi też instalować oprogramowania na twardym dysku swojego komputera. Płaci się za korzystanie z aplikacji. Jednocześnie dokumenty tworzone w systemie ASP są gromadzone u dostawcy, gdzie obowiązują rygorystyczne procedury ochrony danych.

Autoresponder

Automatyczna wiadomość wysyłana odbiorcy po kliknięciu w link aktywacyjny. Dotyczy tylko listy Double opt-in z autoresponderem.

 legalna baza

B2B

Z angielskiego Business to Business, relacja przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Polega na realizacji procesów biznesowych pomiędzy dwoma firmami.

B2C

Z angielskiego Business to Customer, relacja przedsiębiorstwo-klient. To relacje realizujące transakcje między przedsiębiorstwami a konsumentami.

Blokada

Odrzucenie wiadomości przez serwer dostawcy poczty elektronicznej. Wielu dostawców poczty blokuje pocztę na podstawie adresów IP lub domeny nadawcy jeżeli na ich adresy są wysyłane wiadomości, które stanowią SPAM, zawierają wirusy czy są niezgodne z ich polityką antyspamową.

Blokada odbiorców

Lista adresów odbiorców, do których nie może zostać wysłana żadna wiadomość. Może być tworzona ręcznie lub automatycznie przy pomocy automatycznych wiadomości wysyłanych po kliknięciu w przycisk SPAM w aplikacjach pocztowych obsługujących feedback loop np. Yahoo, AOL.

legalna baza

Call to action

Wezwanie do działania, metoda wskazania potencjalnemu klientowi co powinien teraz wykonać na stronie internetowej, landing page. Najczęściej przyjmuje wygląd graficznego przycisku.

Click-through rate (CTR)

Wyrażona procentowo ilość osób, które kliknęły np. reklamę kontekstową lub link sponsorowany w stosunku do liczby ich wyświetleń w wiadomości wysłanej w ramach danej kampanii. Im wyższy CTR, tym więcej wejść na reklamowaną stronę.

CPA (Cost per Action)

Metoda płatności za reklamę dopiero po wykonaniu przez użytkownika konkretnej akcji na stronie docelowej (np. dokonanie zakupu, wypełnienie formularza).

CPC (Cost per Click)

Metoda płatności za reklamę, w której koszt ponoszony jest dopiero w momencie kliknięcia w dany link lub banner, a nie w zależności od liczby jego wyświetleń.

CPM (Cost per Mille)

Koszt ponoszony za tysiąc wyświetleń reklamy, obliczany na podstawie liczby odsłon witryny internetowej.

Czarna lista

Lista opracowana przez odbiorców maili, firmy dostarczające usługę poczty elektronicznej oraz inne podmioty. Obejmuje ona domeny lub adresy IP wszystkich nadawców podejrzanych o wysyłanie spamu. Wiele firm korzysta z czarnych list, aby odrzucić przychodzące wiadomości email, zarówno na poziomie serwera, jak i zanim dotrze ona do skrzynki adresata.

legalna baza

DKIM

Z angielskiego Domain Keys Identified Mail. System służący do potwierdzania autentyczności wysłanej wiadomości pocztowej przy pomocy pary kluczy (publiczny + prywatny). Klucze prywatne są używane do podpisywania wiadomości a klucze publiczne odczytywane z systemu DNS do potwierdzania autentyczności. Stosowany głównie w Stanach Zjednoczonych, obecnie zdobywa popularność również w Polsce.

DNS

System nazw domenowych – umożliwia przetłumaczenie nazw domenowych na adres IP.

Dodanie do listy odbiorców

Proces dołączenia do listy odbiorców przez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www, bądź w rzeczywistości. Potwierdzeniem dopisania do listy odbiorców może być również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji poprzez odpowiedź na wiadomość email od właściciela listy.

Domena adresu email

Część adresu email znajdująca się po prawej stronie od znaku @. Użyteczna do katalogowania listy adresowej z uwzględnieniem posiadanych domen.

Dostarczone maile

Łączna liczba wiadomości email, które prawdopodobnie dotarły do odbiorców, gdyż system wysyłający nie odnotował informacji o ich odrzuceniu przez serwer odbiorczy.

Dostawcy rozwiązań email marketingowych

Firmy rozwijające i udostępniające narzędzia do zbierania i zarządzania bazami danych klientów a także wysyłki mailingów i newsletterów. Zobacz listę sprawdzonych dostawców programów do mailingu.

Double Opt – In

Proces, który wymaga potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości przez osobę dodaną do listy odbiorców. Potwierdzenie może odbywać się poprzez kliknięcie w link, który zostaje wysłany do odbiorcy w wiadomości.

Dysponujący listą

Podmiot będący właścicielem bazy danych, w której skład wchodzą adresy email lub będący właścicielem skrzynek odbiorczych, udostępnianych osobom trzecim. Dysponujący listą realizuje wysyłki do znajdujących się w bazie odbiorców, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im komercyjnych wiadomości lub na posiadane skrzynki.

legalna baza

Format HTML + TXT

Wiadomość, która zawiera format HTML i TXT. Programy pocztowe, które nie będą mogły odtworzyć wiadomości w formacie HTML, wyświetlą ją w formacie TXT. Należy pamiętać, że wyświetlenie wiadomości w formacie TXT uniemożliwi zraportowanie jej w kontekście otwarć.

Format TXT

Wiadomość zapisana tylko w formacie TXT.

Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.42.58

Higiena listy mailingowej

Jakość listy mailingowej, wyrażona niskim wskaźnikiem zwrotów otrzymywanych z wysyłek wiadomości email do znajdujących się na niej odbiorców oraz aktualnymi danymi opisującymi poszczególnych odbiorców.

legalna baza

Klient poczty elektronicznej

Program poczty elektronicznej, poprzez który użytkownik komputera odbiera i wysyła pocztę elektroniczną.

Komercyjny email

Wiadomość mająca na celu promocję danego produktu, usługi lub marki, aby skłonić klienta do kupna lub wejścia na reklamowaną stronę.

Konwersja

Sytuacja, w której odbiorca wiadomości wykonuje pożądaną przez nadawcę czynność. Konwersją można nazwać zakup (np. po kliknięciu w link), ale też rejestrację na stronie www, wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i każdy dobrowolny akt, którego oczekuje nadawca.

Koszt nabycia

W email marketingu, koszt pozyskania jednego potencjalnego klienta, odbiorcy newslettera lub klienta w indywidualnej kampanii mailingowej. Zazwyczaj koszt całkowity kampanii dzielony jest przez liczbę jej potencjalnych klientów, odbiorców lub klientów.

legalna baza

Landing page

Inaczej „jump page” strona docelowa. Jest to strona, na którą użytkownik jest bezpośrednio kierowany po kliknięciu w link sponsorowany czy kreację reklamową.

Link rezygnacji

Link w treści wiadomości, pozwalający odbiorcy na usunięcie jego adresu email z listy odbiorców.

Lista odbiorców

Baza danych zawierająca adresy email odbiorców, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie przez dysponującego listą wiadomości komercyjnych.

legalna baza

Mailto

Kod służący do podlinkowania adresu email w wiadomości (mailto:twojeimię@twojadomena.pl). Po kliknięciu w link, zazwyczaj otwiera się klient poczty elektronicznej użytkownika i w pustej wiadomości wstawia adres email w polu “DO”.

Martwy link

Link nie prowadzący do żadnej strony, np. z powodu jej usunięcia.

Mechanizm usunięcia z listy mailingowej

Sposób, w jaki odbiorca może zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania komercyjnych wiadomości. Przykładem mechanizmu usunięcia z listy mailingowej może być wysłanie przez odbiorcę wiadomości email lub kliknięcie w link do wypisu. Usunięcie z listy mailingowej oznacza zapewnienie, że odbiorca nie otrzyma więcej komercyjnych wiadomości.

MSP

Serwis oferujący konta poczty elektronicznej, np. Hotmail.

legalna baza

Nagłówek wiadomości

Ustrukturyzowane informacje o nadawcy, odbiorcy, serwerze pochodzenia, temacie oraz inne dane na temat danego maila.

Newsletter tekstowy

Prosty newsletter składający się wyłącznie z tekstu, bez specjalnej czcionki, kolorów, elementów graficznych czy obrazków. Mogą go otrzymywać wszyscy, którzy posiadają adres email, szczególnie ci, których skrzynka mailowa nie obsługuje wersji HTML mailingów.

Niezamówiona korespondencja handlowa

Korespondencja nazywana również spamem.

legalna baza

Odbicia

Łączna liczba wiadomości email, które prawdopodobnie nie dotarły do odbiorców, gdyż system wysyłający odnotował informację o ich odrzuceniu przez serwer odbiorczy. Na ilość zwrotów składa się suma zwrotów twardych i zwrotów miękkich.

Odbicie miękkie

Informacja o chwilowych trudnościach w dostarczeniu do danego odbiorcy wybranej wiadomości email. Zwrot miękki występuje, gdy serwer pocztowy potwierdzi istnienie docelowej skrzynki odbiorczej, ale wiadomości nie udało się dostarczyć. Z reguły powodem jest tymczasowa niedostępność serwera odbiorcy, zerwanie połączenia lub przepełnienie skrzynki odbiorcy. Najprawdopodobniej możliwe będzie dostarczanie kolejnych wiadomości.

Odbicie twarde

Informacja o braku możliwości dostarczania do danego odbiorcy danej wiadomości email oraz kolejnych. Powodem otrzymania zwrotu twardego może być np. błąd w adresie email, wcześniejsze usunięcie adresu email z serwera lub brak serwera.

Odbiorca

Osoba, która wyraźnie poprosi o dołączenie do listy odbiorców, np. przez wypełnienie formularza zapisu do newslettera i wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości.

Open rate (OR)

Procentowy wskaźnik, który pokazuje stosunek unikalnie wyświetlonych wiadomości do wiadomości wysłanych.

legalna baza

Permission marketing

Działania marketingowe polegające na dostarczaniu na życzenie odbiorcy informacji o charakterze promocyjnym, zgodnych z jego preferencjami.

Personalizacja

Metoda targetowania, dzięki której odbiorca wiadomości może mieć wrażenie, że jest kierowana tylko do niego. Obejmuje ona dodawanie nazwy odbiorcy w temacie lub treści maila lub innych danych z pól dodatkowych.

Pole “OD”

Adres email i opcjonalnie nazwa nadawcy przez niego podana. W wielu klientach poczty email ustawione domyślnie. Adres w polu “OD” może być inny od adresu do odpowiedzi.

Pole “Odpowiedz do”

Adres email, który zostanie wykorzystany do odpowiedzi na przysłaną wiadomość. Może być inny niż adres “OD”.

Pole “Temat”

Krótkie podsumowanie treści wiadomości, często tworzone tak, aby zachęcić odbiorcę do otwarcia maila.

Polityka prywatności

Zbiór jasnych reguł traktujących o tym, jak firma wykorzystuje adresy email i inne zebrane informacje na potrzeby swojej działalności. W przypadku wypożyczania, sprzedaży lub wymieniany listy odbiorców należy takie działania ująć w polityce prywatności. Dostęp do polityki prywatności nie powinien być w żaden sposób utrudniony.

Przyzwolenie

Zgoda klienta na otrzymywanie komunikatu marketingowego, wyrażona poprzez prośbę o dodanie jego adresu email do listy odbiorców. Raport dostarczalności Uwzględnia twarde i miękkie odbicia oraz działania subskrybentów.

Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.53.59

Rezygnacja z subskrypcji

Usunięcie adresu email z listy odbiorców po kliknięciu w link rezygnacji przez samego odbiorcę.

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

 

Po angielsku: GDPR – General Data Protection Regulation. Jest to regulacja, której celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. 

Nowe definicje wprowadzone przez RODO:

  • Profilowanie – czyli przewidywanie tego, co klient sklepu internetowego kupi następnym razem, bazując na zebranych danych na temat jego preferencji zakupowych, ale także sytuacji zdrowotnej, finansowej, bieżącej lokalizacji i innych.
  • Pseudonimizacja – proces (spseudonimizowane), po którym można przypisać konkretne dane do określonej osoby; forma zabezpieczenia danych osobowych;
  • Wprowadzenie nowej definicji danych biometrycznych – wraz z generalnym zakazem przetwarzania takich danych;
  • Definicja zgody na przetwarzanie danych osobowych określająca, że wyrażenie zgody musi mieć formę okazania woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego.

ROI

Wskaźnik zwrotu z inwestycji firmy. Określa w jakim stopniu zaangażowane środki przyniosły lub przyniosą firmie korzyści ekonomiczne.

Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.55.08

SaaS (Software as a Service)

Model dystrybucji i sprzedaży oprogramowania umożliwiający dostęp do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tym modelu dostawcy rozwijają i utrzymują oprogramowanie, bazy danych i serwery a także zapewniają wsparcie techniczne i pomoc. Przeczytaj więcej w artykule „Co to jest SaaS„.  

 

Single Opt – In

Typ listy odbiorców, który oznacza, że subskrybenci zostaną dodani do listy od razu po wypełnieniu formularza. Nie będzie więc wymagane już żadne dodatkowe potwierdzenie z ich strony.

SMTP

Najpopularniejszy protokół służący do wysyłania wiadomości pomiędzy serwerami pocztowymi.

Spam

Niechciana wiadomość komercyjna. Zdarza się, że odbiorcy uznają za spam każdy mailing, którego nie chcą już więcej otrzymywać, nawet jeśli wcześniej zapisali się do listy odbiorców.

Spoofing

Praktyka polegająca na zmianie adresu “OD” (FROM) w wiadomości pocztowej, tak żeby odbiorca był przekonany, że została nadana z innego adresu.

Stopka

Obszar na końcu wiadomości email, który nie musi podlegać edycji przy każdej wysyłce. Zawiera najczęściej dane kontaktowe nadawcy.

Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.56.24

Targetowanie behawioralne

Segmentowanie odbiorców na podstawie zachowań względem wysłanej wiadomości. Np. odbiorca otworzył kampanię, kliknął link.

Testy A/B kreacji

Sprawdzają, który szablon kampanii będzie bardziej efektywny. Dzięki nim, możesz znacząco poprawić Open Rate swoich mailingów. Najważniejszym wskaźnikiem efektywności powinien być wskaźnik CTR, czyli kliknięcia w linki znajdujące się w kreacji. Testy antyspamowe sprawdzają przed wysyłką czy wiadomość zostanie zakwalifikowana przez filtry antyspamowe jako spam.

Testy A/B

Podział wysyłki na dwie części z różnym tematem/nadawcą, bądź kreacją, dzięki czemu możemy sprawdzić, która wersja wysyłki będzie cieszyła się większym powodzeniem.

Treść HTML

Wiadomości email, która zawiera wszelkiego rodzaju formatowanie inne niż zwykły tekst. Obejmuje wszelkie grafiki, logo i kolory.

Treść wiadomości

Materiał zawarty w wiadomości z wyłączeniem nagłówków wiadomości. Zawiera słowa, obrazki i linki.

legalna baza

Wypisani

Odbiorcy, którzy zrezygnowali z otrzymywania mailingu.

Wysłane

Łączna liczba wszystkich wiadomości wysłanych na pojedyncze adresy email w ramach danej kampanii. Ilość ta nie uwzględnia ponownego dosyłania maili, które nie mogły zostać wcześniej dostarczone.

Zrzut ekranu 2016-04-01 o 13.59.29

Zapis do newslettera

Proces, w którym osoba wypełnia formularz na stronie internetowej, aby dołączyć do listy odbiorców.

Zgoda na wysyłanie informacji handlowych

Wyrażenie zgody na subskrypcję i otrzymywanie informacji. Takim przyzwoleniem może być oświadczenie firmy, że adres email został legalnie umieszczony na liście odbiorców lub zgoda odbiorcy, która jest potwierdzona (tj. nie wygenerowana automatycznie bądź nieuczciwie).

Zmęczenie listy

Sytuacja, w której wysyłanie zbyt wielu wiadomości do jednej listy w zbyt krótkim czasie powoduje jej “zmęczenie”, tj. wzrost rezygnacji z subskrypcji.